English

מנוהל ע"י אולסי פרי וגרג קורנליוסאודות המחנה
מחנה הכדורסל "כדורסל של כוכבים" יערך הקמפוס של מכון הספורט וינגייט
המחנה מחויב להתקדמות היסודות הבסיסיים של כל שחקן. אנו מתחייבים להציע לשחקנים את מחנה הכדורסל הטוב והאיכותי ביותר.

תוכנית האימונים
 • מבוסס על שיטת ה"תחנות" המפורסמת של מחנה הכדורסל Five-Star ,מחנה הכדורסל הגדול היותר בארה"ב למעלה מ30 שנים
 • חלוקת האימונים לתחנות שונות הכל תחומי הכדורסל.
 • קבוצות של 12-14 שחקנים בכל קבוצה
 • יחס אישי מצד המאמן לכל שחקן ומתן ותשומת לב מקסימלית
 •  
  תחנה 3 - עבודת רגליים
  מהתחנות האהובות על השחקנים
  בכל שנה. הבסיס לעבודת רגליים
  נכונה בעת קבלת הכדור והפיכת
  הצעד הראשון לבלתי ניתן לעצירה
  תחנה 2 - קליעה
  לימוד נכון של טכניקת הקליעה. הפכו
  לקלעים קטלניים ולמדו כיצד לשחרר
  זריקה נוחה מכל מצב.
  תחנה 1 - שליטה בכדור
  שיפור יכולת הכדרור. למדו כיצד
  באמת לשלוט בכדור ולעבור כל מגן
  בדרך אל הסל.
   
  תחנה 6 - אתלטיקה
  תחנות חובה לכל שחקן! שפרו את
  הזריזות, המהירות והניתור. בסיום
  המחנה יקבל כל שחקן תוכנית
  אתלטיקה לקיץ!
  תחנה 5 - יכולת אישית
  התחנה הגדולה והמגוונת ביותר.
  שילוב כל שינוי הכיוון וסוגי הסיומות
  מול הסל. היפכו לשחקנים מגוונים
  והפתיעו את המגן בכל פעם מחדש!
  תחנה 4 - הגנה
  הגנה אישית וקבוצתית. שיפור הגנה
  על הכדור ובמצב של עזרה תוך תרגולי
  ומשחקונים אתלטיקה